اخبار و مقالات

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

فرآیند تولید لواشک :

مراحل تولید لواشک در ابتدا شامل تحویل میوه (با حداقل آسیب مکانیکی و لزوما در خارج از سالن تولید) و نگهداری میوه در مکانی با ا

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

از باغ آلو تا احداث شرکت تولید لواشک

از باغ آلو تا احداث شرکت تولید لواشک